Korzystamy z systemów

Jacek Szczepaniec

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Komornik Sądowy działa na obszarze swojego rewiru komorniczego (art. 8 ust. 1 i 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r o komornikach sądowych i egzekucji) i jest właściwy do prowadzenie egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie, który obejmuje miasto Częstochowę oraz gminy: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Krzepice, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Opatów, Panki, Poczesna, Popów, Przystajń, Rędziny, Starcza i Wręczyca Wielka.

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 2006r. nr 167, poz. 1191 tekst jednolity – z późniejszymi zmianami) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 8 ust. 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.

Kancelaria Komornicza w Częstochowie

ul. Racławicka 22/9 III p
42-217 Częstochowa

kontakt

666 055 034
czestochowa.szczepaniec@komornik.pl

}

GODZINY PRACY

pon – pią od 8:30 do 15:30

RACHUNEK BANKOWY

BGŻ BNP PARIBAS SA: 47160014621878028390000001

Skontaktuj się

5 + 8 =