Właściwości

Komornik Sądowy Jacek Szczepaniec działa na obszarze swojego rewiru komorniczego (art. 8 ust. 1 i 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r o komornikach sądowych i egzekucji) i jest właściwy do prowadzenie egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie, który obejmuje miasto Częstochowę oraz gminy: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Krzepice, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Opatów, Panki, Poczesna, Popów, Przystajń, Rędziny, Starcza i Wręczyca Wielka.

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 2006r. nr 167, poz. 1191 tekst jednolity – z późniejszymi zmianami) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 8 ust. 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.

Blachownia

Janów

Kamienica Polska

Kłomnice

Konopiska, Polska

Kruszyna

42-160 Krzepice, Polska

Lipie, Polska

Miedźno, Polska

Mstów

Mykanów

Olsztyn

Opatów

Panki

Poczesna

Popów

Przystajń

Rędziny

Starcza

Wręczyca Wielka

Kłobuck